พระสีวลี

แสดง 1 รายการ

พระพุทธรูป พระประธาน

พระสีวลี อัลลอยด์ พ่นทอง 30 นิ้ว