ระฆังทองเหลือง ขนาด 4 กำ

แกะสลักชื่อฟรี จัดส่งฟรี ทั่วประเทศ
สำหรับระฆังแนะนำให้แกะสลัก
พวกโจรขโมยจะได้ไม่กล้าเอาไปขาย
หรือ นำไปก็ขายยากโดยเฉพาะแกะสลักชื่อวัดครับ