ขอเชิญร่วมทำบุญถวายธรรมมาสน์ปาฏิโมกข์ วัดศรีสุทธาวาส (หนองจอก) ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร อุโบสถสร้างใหม่ที่ยังขาดแคลนเครื่องใช้

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายธรรมมาสน์ปาฏิโมกข์ 2562
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายธรรมมาสน์ปาฏิโมกข์ 2562
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายธรรมมาสน์ปาฏิโมกข์

เป็นวัดที่อยู่กลางทุ่งสมดัง ชื่อตำบลเลย มี 150 หลังคาเรือน เจ้าอาวาส 94 ปีแล้วเป็นหลวงตาผมเป็นพระครูชั้นพิเศษพิเศษพระครูพิเศษสุทธิคุณ (นวล)
พระสมุห์อาทิตย์อติภรณ์  กล่าว


หากมีผู้ที่สนใจจะทำบุญที่วัดเรายังขาดครุภัณฑ์อีกมากเลย
พรมพรมอาสนะโต๊ะหมู่