พระปางเปิดโลก ขนาด 20 นิ้ว ทรงเครื่อง ทองเหลือง
พระปางเปิดโลก ขนาด 20 นิ้ว ทรงเครื่อง ทองเหลือง พ่นทอง
พระปางเปิดโลก ขนาด 20 นิ้ว ทรงเครื่อง
พระปางเปิดโลก ขนาด 20 นิ้ว ทรงเครื่อง ทองเหลือง ด้านหลัง

พระปางเปิดโลก ทองเหลือง พ่นทอง แบบทรงเครื่อง ขนาด 20 นิ้ว สวยงามเด่นสง่าที่สุด