หมวดสินค้า

พระพุทธรูป
พระโมคคัลนะสารีบุตร
พระพุทธชินราช
พระประจำวัน
พระแก้วมรกต
พระปางลีลา
พระปางนาคปรก
พระสีวลี
พระอุปคุต
หลวงพ่อโสธร
สิ่งของเครื่องใช้ภายในวัด

1.พระพุทธรูป
1พระโมคคัลนะสารีบุตร
2.พระพุทธชินราช

3.พระประจำวัน

4.พระแก้วมรกต

5.พระปางลีลา

6.พระปางนาคปรก

7.พระสีวลี

8.พระอุปคุต

9.หลวงพ่อโสธร

.

เครื่องบวชเครื่องกฐิน