พระพุทธรูป
พระโมคคัลนะสารีบุตร
พระพุทธชินราช

พระประจำวัน
พระแก้วมรกต
พระปางลีลา
พระปางนาคปรก
พระสีวลี
พระอุปคุต
หลวงพ่อโสธร
พระพุทธเจ้าน้อย
พระปางเปิดโลก
พระจักรพรรดิทรงเครื่อง