เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงิน บุญสังฆภัณฑ์

💸💸 โอนเงินแล้ว 💸💸
✔️ ส่งสลิปโอนเงิน
✔️ ชื่อผู้รับ
✔️ ที่อยู่
✔️ เบอร์ติดต่อ (ผู้รับของ)
✔️ ขอบพระคุณครับ

สอบถามและสั่งซื้อสินค้าสังฆภัณฑ์