พระประจำวันเกิด 

พระประจำวันเกิดสำหรับนำไปบูชาที่บ้าน หรือ ทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา
เพื่อความเป็นศิริมงคลสำหรับชีวิต หรือ คนที่มักเจ็บได้ได้ป่วยประจำ หรือ
คนที่พบเจอกับอุปสรรคตลอดเวลา แนะนำให้ทำบุญถวายพระประจำวันเกิดครับ

พระประจำวันเกิด ทองเหลือง พ่นทอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว

พระบูชา พระประจำวันเกิด สำหรับไว้บูชาที่บ้าน สำนักงาน ห้างร้านโรงงาน หรือ ห้องเช่า
มีทั้งหมด 9 ปาง ปางนั่งวัดที่หน้าตัก ได้ 9 นิ้ว สูง ประมาณ 40 ซม. ปางยืน วัดรอบเศียรได้ 9 นิ้ว
สูงประมาณ 60 ซม. ส่วนคนที่ไม่ทราบประจำวันเกิดของตัวเอง หรืออยากบูชาพระทั่วไป
แนะนำพระพุทธรูป ปางมารวิชัย หรือสดุ้งมารครับ เพราะเป็นพระพุทธรูปที่บูชาได้ทุกๆวันเกิดครับ 

พระประจำวันเกิด ทองเหลือง พ่นทอง 9 ปาง 9 องค์