รับแกะสลักชื่อ....

เช่นชื่อเจ้าภาพ หน่วยงานต่างๆ ที่วัตถุไม่ว่าจะเป็นองค์พระทองเหลือง
อัลลอยด์ ไม้…เหล็ก แกะได้หมด

รับแกะสลักชื่อ....