งานทำบุญประจำปี SBI Thai Online อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ