แบพระพุทธรูป พระประธาน

จากโรงหล่อคุณภาพ องค์พระสวยงาม ถูกต้องตามพุทธลักษณะ

พระพุทธชินราช

โรงหล่อพระพุทธรูปพิพัฒธนการช่าง

พระพุทธชินราช เนื้อทองเหลือง ปิดทองคำแท้ หน้าตัก 30 นิ้ว

พระพุทธชินราช 30 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ปิดทองคำแท้
โรงหล่อพระพิพัฒนการช่าง,ราคาพระชินราช
พระพุทธชินราชทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 35 นิ้ว
พระพุทธชินราช 50 นิ้ว ฐานบัว
พระพุทธชินราช หน้าตัก 60 นิ้ว ฐานเตี้ย
พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทองหน้าตัก 70 นิ้ว