ปิดรับยอดแล้วนะครับ 18,778 บาท ขออนุโมทนาบุญขอบพระคุณ กับสายธารศรัทธาจากทุกท่านครับ

ทำบุญด้วยการถวายฉัตร,อานิสงส์การทำฉัตร,ราคาฉัตร,ฉัตรอัลลอยด์,

ฉัตรอัลลอยด์ พ่นทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 นิ้ว 5 ชั้นราคา 8,500 บาทต่อหลัง ใช้จำนวน 2 หลัง

วัดป่าธรรมรังษี จ.หนองบัวลำภู
ประตูโขง วัดป่าธรรมรังษี จ.หนองบัวลำภู

โทร. 081-448-8585  Line ID : 0814488585

ผู้ประสานงานและประชาสัมพันธ์  นายสุทัศน์  ศรีพรม ร้านบูชาสังฆภัณฑ์,ร้านบุญสังฆภัณฑ์  www.boonsangkapan.com

สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย. การสั่งสมบุญนำสุขมาให้.

อานิสงส์ของการถวายฉัตร
อานิสงส์การถวาย “ร่ม” หรือ “ฉัตร” นั้น ในทางพระพุทธศาสนาถือว่ามีอานิสงส์สูง
สมัยที่พระพุทธเจ้ายังเป็นหน่อเนื้อพระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ยังทรงเคยถวายร่มหรือฉัตร ให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งด้วย
การถวายร่ม หรือ ถวายฉัตร เชื่อกันว่าจะได้เกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

รายนามเจ้าภาพร่วมทำบุญสร้างฉัตร

ฉัตร,ราคา ฉัตร,ทำฉัตร,โรงงานฉัตร
ปิดรับยอดแล้วนะครับ 18,778 บาท
ขออนุโมทนาบุญขอบพระคุณ
กับสายธารศรัทธาจากทุกท่านครับ

 

ผลงานศรัทธาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนปีที่แล้วครับ
https://www.boonsangkapan.com/%E0

อ่านข่าวอื่นๆ: