มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษาให้เด็กยากจน,คุณสุทัศน์ ศรีพรม มอบทุนการศึกษาให้เด็กยากจน,

มอบทุนการศึกษา…
คุณสุทัศน์ ศรีพรม เจ้าของร้านบุญสังฆภัณฑ์ มอบทุนการศึกษาให้ลูกชายคุณกาญจนา นัดสูงวงศ์ (พนักงาน)…
ซึ่งกำลังเรียนชั้น ปวช. มูลค่า 3,000 บาท ณ วันที่ 6 เดือนพศจิกายน 2563

อ่านข่าวอื่นๆ: