ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมทำบุญสร้างกุฏิบ้านใหม่-นากะสัง แขวงจำปาสัก ลาวใต้

ยอดเงิน ที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญยอดรวม 15,282 บาท

ยอดเงินของคุณสุทัศน์ ศรีพรม
และครอบครัวเจ้าของร้านบุญสังฆภัณฑ์
และ ร้านบูชาสังฆภัณฑ์ ร่วมทำบุญ 17,918 บาท

รวม เป็น 33,200 บาท

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้โอนยอดเงินทั้งหมด ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดแม้แต่บาทเดียว มอบให้ทางวัดได้สร้างกุฏิสงฆ์ ตามเจตนารมทุกประการ

ผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างกุฏิถวายแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์กลับคืนมาในเรื่องของความเป็นอยู่ จะมีชีวิตที่สุขสบายไม่ลำบาก ครอบครัวก็จะรักใคร่ปรองดองกัน มีความมั่นคงในชีวิต ด้านร่างกาย ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเรียนทางด้านใดก็จะเรียนรู้ได้อย่างทะลุปรุโปร่งบุคคลที่คิดร้ายก็จะต้องแพ้ภัยตนเอง จะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆ มีอายุยืนยาว

ท่านที่มีจิตศรัทธายังสามารถร่วมทำบุญได้…เพราะกุฏิสงฆ์ยังไม่เสร็จ คาดว่าจะใช้เวลาถึงปี 2566 ถึงจะแล้วเสร็จครับเนื่องจากเป็นวัดถิ่นธุรกันดารยากจน

รูปแบบกุฏิสงฆ์

อ่านข่าวอื่นๆ: