มอบทุนการศึกษา…(ครั้งที่ 2 )

มอบทุนการศึกษา…(ครั้งที่ 2 )
คุณสุทัศน์ ศรีพรม เจ้าของร้านบุญสังฆภัณฑ์ มอบทุนการศึกษาให้ลูกชายคุณกาญจนา นัดสูงวงศ์ (พนักงาน)…
ซึ่งกำลังเรียนชั้น ปวช. มูลค่า 2,680 บาท ณ วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2564

อ่านข่าวอื่นๆ: