น้ำดื่ม200แพ็คได้ถึงโรงพยาบาลสนาม ปตอ.๑ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ แจ้งวัฒนะ เรียบร้อยแล้วครับ อนุโมทนาบุญร่วมกันครับผม

มอบน้ำดื่มช่วยโรงพยาบาลสนาม

อ่านข่าวอื่นๆ: