อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ คุณสุทัศน์ ศรีพรม เจ้าของร้านบุญสังฆภัณฑ์ และครอบครัว น้อมถวายเทียนพรรษา และปัจจัยธรรม แด่พระอาจารย์วัดป่าอุดมพรหมมะจารี อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ คุณสุทัศน์ ศรีพรม เจ้าของร้านบุญสังฆภัณฑ์ และครอบครัว น้อมถวายเทียนพรรษา และปัจจัยธรรม แด่พระอาจารย์วัดป่าอุดมพรหมมะจารี อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 19/7/2564

อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
คุณสุทัศน์ ศรีพรม เจ้าของร้านบุญสังฆภัณฑ์ และครอบครัว
น้อมถวายเทียนพรรษา และปัจจัยธรรม
แด่พระอาจารย์วัดป่าอุดมพรหมมะจารี อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 19/7/2564

อ่านข่าวอื่นๆ: