อนุโมทนาบุญร่วมกัน คุณสุทัศน์ ศรีพรม เจ้าของร้านบุญสังฆภัณฑ์ ได้สละทุนทรัพย์ 153,112 บาท บูรณะศาลาสวดศพวัดดุสิตาราม เชิงสะพานปิ่นเกล้า

บูรณะศาลาสวดศพ วัดดุสิตเชิงสะพานปิ่นเกล้า
บูรณะศาลาสวดศพ วัดดุสิตเชิงสะพานปิ่นเกล้า

รายการมีดังนี้

 1. ปูพรม,
 2. ผ้าม่าน,
 3. โต๊ะหมู่มุก 1 ชุด,
 4. พระนาคทองเหลืองปิดทองคำแท้
 5. หน้าตัก 9 นิ้ว,
 6. อาสนะมุก 4 ชุด,
 7. อาสนะผ้าลายไทย 4 ผืน
 8. ตาลปัตร 4 ด้าม ,
 9. ตู้พระอภิธรรมมุกไม้สัก 1 ชุด
 10. ภูษาโยง 1 ชุด
อนุโมทนาบุญร่วมกัน คุณสุทัศน์ ศรีพรม เจ้าของร้านบุญสังฆภัณฑ์ ได้สละทุนทรัพย์ 150,000 บาท บูรณะศาลาสวดศพวัดดุสิตาราม เชิงสะพานปิ่นเกล้า
อนุโมทนาบุญร่วมกัน คุณสุทัศน์ ศรีพรม เจ้าของร้านบุญสังฆภัณฑ์ ได้สละทุนทรัพย์ 150,000 บาท บูรณะศาลาสวดศพวัดดุสิตาราม เชิงสะพานปิ่นเกล้า
อนุโมทนาบุญร่วมกัน คุณสุทัศน์ ศรีพรม เจ้าของร้านบุญสังฆภัณฑ์ ได้สละทุนทรัพย์ 150,000 บาท บูรณะศาลาสวดศพวัดดุสิตาราม เชิงสะพานปิ่นเกล้า

อ่านข่าวอื่นๆ: