คุณสุทัศน์ ศรีพรม ผู้จัดการร้านบุญสังฆภัณฑ์ ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ

คุณสุทัศน์ ศรีพรม ผู้จัดการร้านบุญสังฆภัณฑ์ ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์

เรื่อง ขอบคุณในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์

เรียน คุณ สุทัศน์ ศรีพรม (ผู้จัดการร้านบุญสังฆภัณฑ์)

ด้วย โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนและไม่เพียงพอ จากท่าน จำนวน

๔ รายการดังนี้

๑. รถฉีดยาสแดนเลส จำนวน

๒. wheel chair จำนวน ๒ คัน

๓. เครื่องวัตอุณหภูมิอินฟาเรต K๓ จำนวน เครื่อง

๔.ปรอทวัดไข้ติจิตัล Terumo จำนวน ๔ เครื่อง

ในการนี้ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้

เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(บันเจิด ฐิตาภิวัฒนกุล)

นายแพทย์สัญญาบัตร ๕ โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โรงพยาบาลตำรวจ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ

คุณสุทัศน์ ศรีพรม ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์
คุณสุทัศน์ ศรีพรม ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์

Related posts:

บุญสังฆภัณฑ์ ร่วมบูรณะพระอุโบสถ ถวาย ณ วัดบ้านห้วยแมง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,990 บาท
ข่าวสาร
คุณสุทัศน์  ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัด,ร้านบูชาสังฆภัณฑ์และครอบครัว พนักงาน ล...
ข่าวสาร
อนุโมทนาบุญร่วมกันครับคุณสุทัศน์ ศรีพรม ประธานบริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัด ร่วมบุญกฐินสร้างโบสถ์
ข่าวสาร
คุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บจก.บุญสังฆภัณฑ์น้อมถวายตาลปัตรกฐินพระราชทาน ปี 2566 วัดบุณยประดิ...
ข่าวสาร
คุณสุทัศน์ ศรีพรม และครอบครัวร่วมทำบุญถวายชุดแจกันเชิงเทียนกระถางธูปทองเหลือง วัดป่าอุดรธานี
ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมทำบุญ สมทบทุนสร้างโบสถ์หลังแรก วัดโพธิ์เศรษฐี จังหวัดนครปฐม
ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาสวดศพ วัดบ้านถ้ำป่อง (ติดแม่น้ำโขง) ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ข่าวสาร
อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ คุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัดได้ร่วมบุญจัดหาเจ...
ข่าวสาร