อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัดโดยคุณสุทัศน์ ศรีพรม และครอบครัว น้อมถวายลำโพง วัดป่าอุดมพรหมจารี อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้เปิดธรรมะ บรรยายธรรม สวดมนต์ เผยแผ่หลักธรรม ในงานปฏิบัติธรรมของทางวัด

อนุโมทนาบุญร่วมกันครับบริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัดโดยคุณสุทัศน์ ศรีพรม และครอบครัว น้อมถวายลำโพง วัดป่าอุดมพรหมจารี อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้เปิดธรรมะ บรรยายธรรม สวดมนต์ เผยแผ่หลักธรรม ในงานปฏิบัติธรรมของทางวัด

อ่านข่าวอื่นๆ: