ร้านบุญสังฆภัณฑ์ หรือ บจก.บุญสังฆภัณฑ์นำโดยคุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี 2566 น้อมถวาย พระครูปิยกิจโกศล เจ้าอาวาส วัดศรีสุเทพ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

อานิสงส์การถวายเทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ 1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน 2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ 3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี 4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร 5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย 6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว 7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ 8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

อานิสงส์การถวายเทียนพรรษา

การถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ
1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน
ร้านบุญสังฆภัณฑ์ หรือ บจก.บุญสังฆภัณฑ์ นำโดยคุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี 2566 พระครูปิยกิจโกศล เจ้าอาวาส วัดศรีสุเทพ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ร้านบุญสังฆภัณฑ์ หรือ บจก.บุญสังฆภัณฑ์ นำโดยคุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี 2566 พระครูปิยกิจโกศล เจ้าอาวาส วัดศรีสุเทพ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

อ่านข่าวอื่นๆ: