อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ คุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัดได้ร่วมบุญจัดหาเจดีย์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ

วันที่ 11/10/2566 อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ คุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัด ได้ร่วมบุญจัดหาเจดีย์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ (อำนวยการจัดซื้อในราคาโรงงานหรือราคาต้นทุน) ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 10,000 บาท แต่จัดหาช่วย คุณวิภัสรา บรรลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลยโสธร ในราคาอันละ 8,500 บาทถ้วน จากราคา 12,000 บาท ขอกุศลผลบุญที่ได้มีส่วนในครั้งนี้จงเป็นพลวปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ คุณสุทัศน์ ศรีพรม บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัด มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป อานิสงส์สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ ชีวิตมั่นคงสุขสมปรารถนาทุกด้าน เป็นที่เคารพยกย่อง ได้มรรคผลนิพพานเร็วขึ้น ถวายภาชนะบรรจุพระบรมธาตุในเจดีย์ มีชีวิตมั่งคง ปลอดภัย มั่งคั่ง มีบริวารดี เกียรติ เป็นที่ยกย่อง

วันที่ 11/10/2566

อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ คุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัด
ได้ร่วมบุญจัดหาเจดีย์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ (อำนวยการจัดซื้อในราคาโรงงานหรือราคาต้นทุน) ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 10,000 บาท

แต่จัดหาช่วย คุณวิภัสรา บรรลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลยโสธร ในราคาอันละ 8,500 บาทถ้วน จากราคา 12,000 บาท
ขอกุศลผลบุญที่ได้มีส่วนในครั้งนี้จงเป็นพลวปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ คุณสุทัศน์ ศรีพรม บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัด มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

อานิสงส์สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ
ชีวิตมั่นคงสุขสมปรารถนาทุกด้าน เป็นที่เคารพยกย่อง ได้มรรคผลนิพพานเร็วขึ้น ถวายภาชนะบรรจุพระบรมธาตุในเจดีย์
มีชีวิตมั่งคง ปลอดภัย มั่งคั่ง มีบริวารดี เกียรติ เป็นที่ยกย่อง

อ่านข่าวอื่นๆ: