เว็บไซต์บุญสังฆภัณฑ์ www.boonsangkapan.com ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554/2011

บุญสังฆภัณฑ์ ออนไลน์ ตอบสนองการทำบุญของพี่น้องชาวพุทธ ให้ง่าย และ สะดวกสบาย
เพื่อบุญกุศลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองคู่กับประเทศไทย และชาวพุทธทั่วโลก
บุญสังฆภัณฑ์ คือศูนย์จำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์  และ ขออาสาเป็นสะพานบุญ  ให้กับพี่น้องชาวพุทธ  ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศด้วยความศรัทธา

———————————————————————

สืบเนื่องมาจาก พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่มีควา สำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยชาวพุทธ ทั้งในและ ต่างประเทศทั่วโลก

บุญสังฆภัณฑ์ ต้องการตอบสนองความต้องการ การทำบุญที่สะดวกสบาย กล่าวคือ อาสาเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้อง
ชาวพุทธทั่วประเทศ ด้วยจิตอาสาที่ต้องการอยากร่วมสร้างบุญ กับพี่น้องชาวพุทธ เช่น ได้อำนวยความสะดวก
จัดหาสิ่งของทำบุญ ด้วยราคาร่วมบุญ เพื่อบุญนั้น จะก่อเกิดผลานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ แก่ชีวิตและครอบครัว สังคม รวมทั้ง
ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทางอ้อมด้วยครับ

พี่น้องชาวพุทธในปัจจุบัน เวลาจะทำบุญ คิดไม่ออกว่าจะไปซื้อของทำบุญที่ไหน ก็ต้องใช้อินเตอร์เนตรค้นหาข้อมูล
หรือ ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำบุญด้วยอะไร สินค้ามีคุณภาพไหม จัดส่งอย่างไร จะได้รับของจริงหรือเปล่า
วันนี้ผมมีคำตอบครับ

จากประสบการณ์ที่ได้บวชเรียนเขียนอ่าน จนได้มหาเปรียญธรรม จากสำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ พุทธมณฑลสาย 2
เคยได้ใช้ของที่ญาติโยมนำไปถวาย มีทั้งของดี และของด้อยคุณภาพ ก็ต้องเรียนตามตรงว่า “วันนั้นผมเป็นพระหนุ่มเณรน้อย
ใช้ของไม่ได้เลย เช่นสังฆทานหมดอายุ มีกลิ่นสบู่ แฟ๊ป เป็นต้น”

วันนี้ร้านบุญสังฆภัณฑ์ คัดสรรแต่ของทำบุญที่มีคุณภาพ
ปราณีต ทรงคุณค่าเหมาะสำหรับทำบุญสร้างกุศล
ไมว่า่พี่น้องชาวพุทธ จะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยและ ต่างประเทศฯ

ร้านบุญสังฆภัณฑ์ ขออาสาเป็นตัวแทน เป็นสะพานบุญ คัดสรรสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน ไว้วางใจได้ เกินร้อยเปอร์เซ็นครับ
เพราะขออาสาด้วยหัวใจของคนที่อยากจะทำบุญ แต่ขอเอาแรงเอาศรัทธา เอาปัญญาความรู้ความเชี่ยวชาญของผม
เป็นแรง เป็นพลังในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวพุทธของเรา

เรื่องราคาสินค้าท่านไม่ต้องกังวล ผมบอกท่านลูกค้าเสมอว่า สินค้าทุกอย่าง ราคาร่วมบุญ…หมายความราคาไม่แพงแล้วสมเหตุสมผลแล้ว กับต้นทุนความเป็นจริงในด้านการดำเนินงาน ภายใต้การดูแลตั้งแต่สายแรกที่ท่านโทรเข้ามาปรึกษา หรือ ไลน์เข้ามาปรึกษา จนได้ความกระจ่างแล้ว ตลอดถึงจนกระบวนการสุดท้าย คือสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านบุญสังฆภัณฑ์

บุญสังฆภัณฑ์
บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัด www.boonsangkapan
นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561
นักบริหารดีเด่นแห่งปี สุทัศน์ ศรีพรม