Category Archives: โครงการวัดยากจน

โครงการวัดยากจน เป็นความตั้งใจของทางร้านฯ ที่ต้องการช่วยเหลือวัดยากจน วัดขาดแคลนทั่วประเทศ รวมทั้งวัด ที่อยู่ต่างประเทศ เช่น ลาว เขมร พม่า เป็นต้นครับ ทั้งนี้เรามุ่งเน้นทำตามกำลังศรัทธาของเรา และมุ่งเน้นเป็นสะพานบุญอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่ต้องการอยากร่วมทำบุญด้วยกุศลเจตนาอันบริสุทธิ์จริงๆ