พระประจำวัน

Showing 1–30 of 83 results


ขนาด และราคาพระประจำวันยืน เนื้อทองเหลือง พ่นทอง

 1. พระประจำวัน ขนาด 5 นิ้ว สูง 40 ซม. ราคา 1,500 บาท (ขัดเงา)
 2. พระประจำวัน ขนาด 9 นิ้ว สูง 60 ซม. ราคา 3,200 บาท  (ขัดเงา)
 3. พระประจำวัน ขนาด 12 นิ้ว สูง 80 ซม. ราคา 9,500 บาท  (พ่นทอง)
 4. พระประจำวัน ขนาด 15 นิ้ว สูง 1 เมตร ราคา 15,000 บาท (พ่นทอง)
 5. พระประจำวัน ขนาด 20 นิ้ว สูง 1.15 เมตร ราคา 19,000 บาท (พ่นทอง)
 6. พระประจำวัน ขนาด 25 นิ้ว สูง 1.85 เมตร ราคา 29,000 บาท (พ่นทอง)
 7. พระประจำวัน ขนาด 30 นิ้ว สูง 2.10 เมตร ราคา 39,000 บาท (พ่นทอง)
 8. พระประจำวัน ขนาด 35 นิ้ว สูง 2.60 เมตร ราคา 95,000 บาท (พ่นทอง)
 9. พระประจำวัน ขนาด 40 นิ้ว สูง 3.10 เมตร ราคา 170,000 บาท (พ่นทอง)
 10. พระประจำวัน ขนาด 50 นิ้ว สูง 3.60 เมตร ราคา 250,000 บาท (พ่นทอง **พระยืนวัดรอบเศียร นับเป็นนิ้ว เช่น 20 นิ้ว 30 นิ้ว เป็นต้น
 

ขนาด และราคาประจำวันยืน เนื้ออัลลอยด์ พ่นทอง

 1. พระประจำวัน ขนาด 15 นิ้ว สูง 1.40 เมตร ราคา 9,500 บาท (พ่นทอง)
 2. พระประจำวัน ขนาด 20 นิ้ว สูง 1.15 เมตร ราคา 14,000 บาท (พ่นทอง)
 3. พระประจำวัน ขนาด 25 นิ้ว สูง 1.85 เมตร ราคา 19,000 บาท (พ่นทอง)
 4. พระประจำวัน ขนาด 30 นิ้ว สูง 2.15 เมตร ราคา 25,000 บาท (พ่นทอง)