4.พระแก้วมรกต

แสดง 13 รายการ

พระแก้วมรกต ปิดทอง
หน้าตัก 30 นิ้ว
ฐานกว้าง 90 ซม ความลึก 60 ซม.
ความสูงถึงเศียร 1.50 ซม