รูปเหมือนราชการที่ 9

แสดง 3 รายการ

รูปเหมือนราชการที่ 9

รูปเหมือนราชการที่ 9

รูปเหมือนราชการที่ 9

ในหลวง ร. ๙ ทองเหลือง รมดำ