กระดิ่งทองเหลือง ใบโพธิ์

กระดิ่งใบโพธิ์ ทองเหลือง 
มี 3 ขนาด
1.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม.  150 บาท
2.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 ซม.  250 บาท
3.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ซม.  450 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก