กระถางธูปทองเหลือง พ่นทอง มังกร แบบมีขาตั้ง,กระถางธูปจีน

กระถางธูปทองเหลือง พ่นทอง มังกร
แบบมีขาตั้ง,กระถางธูปจีน

1.ปากก้วาง 36 นิ้ว ราคา 65,000 บาท
2.ปากกว้าง 25 นิ้ว ราคา 47,000 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี
สั่งล่วงหน้าประมาณ 15 วันทำการ
มัดจำ 30%

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก