กระถางธูปทองเหลือง ขนาด 24 นิ้ว

ราคา  52,000 บาท

กระถางธูป ทองเหลือง หัวสิงห์ (ขนาดใหญ่)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว
จัดส่งทั่วประเทศ

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์