กระถางธูป ทองเหลือง หัวสิงห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปาก 24 นิ้ว (ขนาดใหญ่)

กระถางธูป ขนาดใหญ่ จัดส่งทั่วประเทศ
ราคา 52,000 บาท
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี
สั่งล่วงหน้า 7 -10 วันทำการ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก