กลองเพลคุณภาพมาตรฐาน แบบนี้สามารถตรึงหนังได้

ราคากลองเพล แบบนี้สามารถตรึงหนังได้
กว้าง70ชม.=25,000
กว้าง80ชม.=29,900
กว้าง90ชม.=42,000
กว้าง100ชม.=48,000

*เขียนชื่อเจ้าภาพฟรี
*จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก