กลองเพลภาคกลาง เส้นผ้าศูนย์กลาง 27 นิ้ว

เขียนชื่อเจ้าภาพให้ฟรี

สั่งจองล่วงหน้า 10-15 วัน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก