กลองเพลภาคอีสาน

กลองเพลภาดอีสาน

สั่งจองล่วงหน้า 10-15 วัน

ขนาดของกลองเพล*

เส้นพาศูนย์กลาง 80 ชม. ยาว 175 ชม.

ขนาดขาตั้งสั่งทำพิเศษ*

กว้าง 150*150 ชม. สูง 165 ชม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก