กลองเพลภาคอีสาน

ขนาด 60 ซม.  ราคา  29,000  บาท
(ได้ขาตั้ง,ไม้ตีกลอง และจัดส่งฟรี)
ขนาด 80 ซม.  ราคา  45,000 บาท
(ได้ขาตั้ง,ไม้ตีกลอง และจัดส่งฟรี)

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก