กล่องใส่ธูป สแตนเลส กันแดนกันฝนทนทาน 3 ขนาด

1.ขนาดใหญ่ 10x16x5 นิ้ว  ราคา 1,300 บาท
2.ขนาดกลาง 7.5x16x5 นิ้ว  ราคา 900 บาท
3.ขนาดเล็ก 5x16x5 นิ้ว  ราคา 700 บาท

ราคา ยังไม่รวมค่าจัด ส่งนะครับ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก