กล่องใส่ธูป สแตนเลส
กล่องใส่ธูป สแตนเลส กันแดนกันฝนทนทาน 3 ขนาด
กล่องใส่ธูป สแตนเลส

กล่องใส่ธูป สแตนเลส กันแดนกันฝนทนทาน 3 ขนาด

1.ขนาดใหญ่ 10x16x5 นิ้ว
2.ขนาดกลาง 7.5x16x5 นิ้ว
3.ขนาดเล็ก 5x16x5 นิ้ว

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน