กล่องใส่ธูป สแตนเลส กันแดนกันฝนทนทาน 3 ขนาด

1.ขนาดใหญ่ 10x16x5 นิ้ว  ราคา 1,300 บาท
2.ขนาดกลาง 7.5x16x5 นิ้ว  ราคา 900 บาท
3.ขนาดเล็ก 5x16x5 นิ้ว  ราคา 700 บาท

ราคา ยังไม่รวมค่าจัด ส่งนะครับ

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์