กิมท้ง เหล่งนึ่ง บริวารพระโพธิสัตว์กวนอิม ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 85 ซม.

คความสูงรวม 85 ซม.

องค์จริง ขนาดจริง

ติอต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก