ฆ้องทองเหลือง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม.

            60  CM.        4,500
            70  CM.        5,500
            80  CM.        6,500
            90  CM.     12,000
          100  CM.     15,000
          110  CM.     21,000
          120  CM.     25,000
          150  CM.     45,000
โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก