ฆ้องเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม.  พร้อมขาตั้งไม้อย่างดีได้มาตรฐาน

฿6,900.00

ฆ้อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. 
พร้อมขาตั้ง  (เขียนชื่อเจ้าภาพฟรี)

การถวายฆ้องให้กับวัด ถือว่าเป็นศาสนะสมบัติของวัด
มีอานิสงส์มาก ทำให้ชื่อเสียงความดีงามดังกังวาลไปไกล
เช่นเดียวกับเสียงฆ้องที่ตี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์
แอ็ด Line คลิ๊ก