ฆ้องอุบล,ฆ้องเหล็ก,ราคา ฆ้อง,
ฆ้องเหล็ก

ฆ้องเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม.  พร้อมขาตั้งไม้อย่างดีได้มาตรฐาน

การถวายฆ้องให้กับวัด ถือว่าเป็นศาสนะสมบัติของวัด
มีอานิสงส์มาก ทำให้ชื่อเสียงความดีงามดังกังวาลไปไกล
เช่นเดียวกับเสียงฆ้องที่ตี

ฆ้อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. 
พร้อมขาตั้ง  (เขียนชื่อเจ้าภาพฟรี)

หมวดหมู่: