งานทำบุญร้าน Bob’s Hair & Salon Airportlink สถานีรามคำแหง

การทำบุญประจำปีของกิจการนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง
เป็นเรื่องที่ทุกกิจการบ้านเรื่อนควรให้ความสำคัญ ในฐานะชาวพุทธ
ถ้าเราอยากให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และเจริญเติบโต
การทำบุญ…ประจำปีนั้นสำคัญมากครับ  ควรสละเวลาและ
ทุนทรัพย์อันน้อยนิด ถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่จำเป็นที่เราจ่ายไปในแต่ละครั้งครับ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก