ฉัตรอัลลอยด์ กลางแจ้ง พ่นทอง ขนาด 25 นิ้ว 9 ชั้น

สั่งจองล่วงหน้า 7-10 วัน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก