ฉัตรอัลลอยด์ พ่นทอง กลางแจ้ง ขนาด 15 นิ้ว 5 ชั้น (ทองล้วง)

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก