ฉัตรอัลลอยด์ สัปทน (ชั้นเดียว) กลางแจ้ง

สั่งทำล่วงหน้าประมาณ 5-7 วัน
มี ขนาด 15 นิ้ว 20 นิ้ว 25 นิ้ว 30 นิ้ว 35  นิ้ว

ราคาไม่แพง  ราคาไม่รวมเสาร์  จัดส่งทั่วประเทศ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก