ฉัตร อัลลอยด์ ปิดทอง 3 ชั้น ขนาด 30 นิ้ว สำหรับใช้ในร่ม

ฉัตร อัลลอยด์ ปิดทอง 3 ชั้น
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 นิ้ว
สำหรับใช้ในร่ม  พร้อมดาว  สำหรับติดดอกไฟ

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์