ชุดตู้พระอภิธรรม ไม้เบญจพรรณ ปิดทอง

ขนาด กว้าง 76 ซม. ลึก 45 ซม. โต๊ะสูง 29 ซม.
จัดส่งต่างจังหวัดมีค่าตีลังไม้ 500 บาท ส่งกับขนส่งเอกชน
ค่าส่งเก็บปลายทางได้ หรือ ค่าส่งประมาณ 300 บาท – 500 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ สั่งผ่าน Line