ตาลปัตรโรงสีสิงห์โตทอง

ตาลปัตรผ้าไหมแท้ พร้อมปัก สีครีม ด้ามมุกหัวท้ายทองเหลือง ชุบทอง ไม่ดำไม่ลอก

ตาลปัตรผ้าไหมแท้ พร้อมปัก สีครีม ด้ามมุกหัวท้ายทองเหลือง ชุบทอง ไม่ดำไม่ลอก
ของบริษัท โรงสีข้าว สิงโตทอง กำแพงเพชร

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน