ตาลปัตร ย่าม ผ้าไหมแท้สีม่วง

ตาลปัตร ผ้าไหมแท้ สีม่วงเข้ม
ย่ามผ้าไหมแท้ สีม่วงอ่อน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก