ตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก 4 ชั้น ประดับจั่วด้านบน สำหรับบรรจุพระไตรปิฎก 91 เล่ม

฿15,000.00

กรณีส่งต่างจังหวัด ต้องตีลังไม้ครอบ 1,500 บาท
ค่าจัดส่ง 2,000 บาท  รวม 3,500 บาท
ส่งกับขนส่งเอกชน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์
แอ็ด Line คลิ๊ก