ตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก 4 ชั้น,ราคา ตู้พระไตรปิฎก,โรงงานทำตู้พระไตร,
ตีลังไม้ ตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก 4 ชั้น

ตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก 4 ชั้น

ตู้พระไตรปิฎก ไม้สัก 4 ชั้น
สำหรับบรรจุหนังสือพระไตรปิฎก 90 เล่ม  หรือ 100 เล่ม

ขนาด 
ความกว้าง  120 ซม.
ความสุง 154 ซม.
ความลึก 32 ซม

หมวดหมู่: