ตู้พระไตรปิฎก 3 ชั้น ไม้สัก แกะลายปิดทอง

ราคา 14,000 บาท

ตู้พระไตรปิฏกไม้สัก  แกะลายปิดทอง
แบบมีกระจัง 3 ชั้น

สำหรับหนังสือ 45 เล่ม

พร้อมทำป้ายทองเหลืองติดที่ตู้ให้ฟรี มูลค่า 500 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก