ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ เวสสุวรรณ ธตรฐ วิรูปักษ์ วิรุฬหก ความ 1 เมตร

เนื้อทองเหลือง ราคาองค์ละ 19,900 บาท
*ราคายังไม่รวมค่าจัดส่งต่างจังหวัด
ค่าส่งตกองค์ละ 800 บาท

ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ เวสสุวรรณ ธตรฐ วิรูปักษ์ วิรุฬหก ความ 1 เมตร

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก